معاونت آموزشی

Vice-Chancellor for Education

پرسش‌های متداول


:: ثبت نام آزمون سراسری
# ببخشیدواقعا اینکه اطلاعات من هنوز به بانک اصلی منتقل نشده ربطی به ثبتنام من نداره که؟میترسم توروندثبتنام مشکلی ایجادبشه موقع ثبت نام حضوری .هرچندکدرهگیری دریافت کرده باشم
اگر کد رهگیری گرفتین و در قسمت ثبت نام جدیدالورود اطلاعات به درستی دیده می شه ثبت نام الکترونیکی تکمیل شده
فقط دقت کنید قبل از مراجعه برای ثبت نام حضوری دوباره بخش ثبت نام الکترومیکی را چک کنید تا مطمئن شوید رکورد شما برای تکمیل اطلاعات برگشت نخورده
در صورت نیاز دوباره اطلاعات را بارگزاری و کد رهگیری دریافت کنید .
۱۳۹۸/۶/۲۸ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید