معاونت آموزشی

Vice-Chancellor for Education

پرسش‌های متداول


:: ثبت نام کارشناسی ارشد
# تاریخ ثبت نام الکترونیکی ارشد چه زمانی است
 در اطلاعیه ها ذکر شده
۱۳۹۸/۶/۲۶ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید