معاونت آموزشی

Vice-Chancellor for Education

قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال / مهمانی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1401/1/30 | 
قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال / مهمانی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

دانشجویان گرامی پس از ورود به سامانه نقل و انتقالات وزارت متبوع به نشانی زیر، مدارک و مستندات درخواست خود را بارگزاری نمایید.
 
http://transmission.behdasht.gov.ir  انتقال

http://guest.behdasht.gov.ir    مهمانی


توجه : هر گونه درخواست نقل و انتقال باید در سامانه ثبت گردد . درخواستهای دانشجویان پس از اتمام مدت زمان تعیین شده قابل بررسی نمی باشد .

شرایط متقاضیان انتقال / مهمانی
  1. هرگونه درخواست انتقال و مهمانی دانشجویان شهریه پرداز  در مرکز پردیس دانشگاه بررسی و تصمیم گیری در شورای راهبردی پردیس انجام می شود.
  2.  کلیه دانشجویان متقاضی مهمانی (درخواست بار اول/ تمدید مهمانی/ مهمانی دائم) باید در سامانه نقل و انتقالات ثبت نام نمایند.
  3. دانشجویانی که واجد شرایط انتقال و مهمانی مندرج در آیین نامه های آموزشی به شرح ذیل بوده و با موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد منتقل یا مهمان شده اند، از پرداخت شهریه معاف می باشند.
* شهادت، فوت یا معلولیت سرپرست خانواده دانشجو بعد از قبولی در دانشگاه که به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده باشد.
* بیماری صعب العلاج یا معلولیت موثر دانشجو بعد از قبولی در دانشگاه که به تشخیص شورای پزشکی دانشگاه قادر به ادامه زندگی به طور مستقل نباشد
*ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر بعد از قبولی در دانشگاه
* دانشجویانی که نمره علمی کد رشته محل در دانشگاه مقصد را کسب نموده اند.
* دانشجویانی که شرایط فوق الذکر را نداشته و با موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد میهمان شده یا انتقال یافته اند، به همان روال سابق، برابر شهریه دانشجویان شهریه پرداز و مصوبه هیأت امنای وزارت متبوع می باشد.
  1. بررسی هرگونه درخواست مهمانی دانشجویانی که در نیمسال های قبل واحدهای درسی خود را به صورت مهمان در سایر دانشگاهها گذرانده اند، مشروط به ارسال ریز نمرات دروس گذرانده بوده و پس از وصول کارنامه ترم های قبل،  نسبت به صدور فرم مهمانی مجدد جهت تمدید مهمانی اقدام خواهد شد.

برنامه زمانبندی نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
تاریخ فعالیت نوع فعالیت توضیحات لازم
۲۰ فروردین  تا
 ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
ثبت نام دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقال در سامانه و بارگذاری مدارک لازم
http://guest.behdasht.gov.ir   مهمانی
http://transmission.behdasht.gov.ir  انتقال
ارائه درخواست انتقال و مهمانی کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان  به سایر دانشگاه ها و متقاضیان از سایر دانشگاه ها به دانشگاه علوم پزشکی زنجان از طریق سامانه
اول خرداد تا
 ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
بررسی مدارک متقاضیان و ارسال فایل کلیه ثبت نام کنندگان از طریق معاونت آموزشی به دانشکده ها در صورت نقص مدارک جهت ویرایش مدارک به دانشجو اطلاع رسانی خواهد شد
۱۶ خرداد تا
 ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
تشکیل  کمیته نقل و انتقالات : در دانشکده های تابعه(مختص دانشجویان داخلی /روزانه) بررسی و اعلام نتیجه از طریق سامانه نقل و انتقال توسط کارشناسان محترم  دانشکده به معاونت آموزشی
توجه: بررسی درخواستهای دانشجویان شهریه پرداز توسط مرکز پردیس و تصمیم گیری در شورای راهبردی دانشگاه صورت می گیرد
صدور فرم های انتقال و مهمانی با نام دانشگاه های مقصد برای آن دسته از دانشجویانی که با درخواست آنان موافقت به عمل آمده و در صورت امکان ارسال از طریق ایمیل یا... جهت اقدام نمودن توسط دانشجوی متقاضی و تاکید بر بارگذاری فرم ها در سامانه
اول تیر تا ۱۶ تیر ۱۴۰۱ اعلام نتیجه به دانشگاه های مقصد
۱۸ تیر تا  ۳۱ تیر ۱۴۰۱ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان :
بارگزاری فرم ها و یا واحد های پیشنهادی در سامانه توسط دانشجوی متقاضی جهت بررسی دانشگاه مقصد
دانشجویان متقاضی از سایر دانشگاه ها :
ارسال فایل دریافتی متقاضیان از سایر دانشگاه ها از طریق معاونت آموزشی و ارسال به دانشکده جهت بررسی درخواست ها
در خواست ها بررسی و در صورت نقص مدرک از طریق سیستم پیامکی جهت رفع نواقص به دانشجو اطلاع رسانی می گردد
اول مرداد تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ تشکیل  کمیته نقل و انتقالات : در دانشکده های تابعه ( مختص متقاضیان از سایر دانشگاهها/ روزانه و شهریه پرداز) بررسی و اعلام نتیجه به دانشگاه مبدا دانشجو از طریق دانشکده ها به معاونت آموزشی
۱۶ مرداد تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ اعلام نتیجه متقاضیان از سایر دانشگاه ها  به دانشگاه محل تحصیل دانشجو از طریق معاونت آموزشی
اعلام نتایج اعلام شده از سایر دانشگاه ها در خصوص دانشجویان این دانشگاه از طریق معاونت آموزشی به دانشکده ها


 

دفعات مشاهده: 192 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر